odborna_montaz_gec_v2

Z čeho sestává fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků, obvykle složených z křemíku. Základními komponentami fotovoltaické elektrárny jsou:

1. Fotovoltaické panely: Tyto panely obsahují fotovoltaické články, které absorbuji sluneční záření a generují elektrický proud.

2. Rámy a nosiče: Fotovoltaické panely jsou umístěny na rámech a nosičích, které je stabilizují a umožňují jim sledovat pohyb slunce pro zvýšení efektivity.

3. Invertory: Tyto zařízení přeměňují stejnosměrný proud (DC), produkovaný fotovoltaickými panely, na střídavý proud (AC), který je vhodný pro běžné domácí nebo průmyslové použití.

4. Elektrické kabely a propojení: Kabely a propojení jsou nutné k propojení fotovoltaických panelů s invertory a distribučním systémem.

5. Akumulátory nebo síťové připojení: Některé fotovoltaické elektrárny jsou propojeny s elektrickou sítí a mohou dodávat přebytečnou energii do sítě výměnou za kompenzaci nebo účetní kredity. Jiné mohou mít akumulátory, které uchovávají vyrobenou energii pro pozdější použití.

6. Monitorovací zařízení a řídicí systémy: Tyto systémy sledují výkon fotovoltaických panelů, provádějí diagnostiku a umožňují řízení výroby energie a údržby.

Tyto základní komponenty se mohou lišit v závislosti na velikosti a konkrétním designu fotovoltaické elektrárny, ale obvykle jsou všechny součásti navrženy tak, aby fungovaly spolehlivě a efektivně za různých podmínek prostředí.

 

 

Tags: No tags