DOTACE

Dotace NZU (Národního akčního plánu pro úspory energie) se v České republice poskytují jako podpora pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Tyto dotace jsou poskytovány prostřednictvím různých programů a fondů, které mají za cíl podpořit investice do obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů.

Je důležité si uvědomit, že podmínky a dostupnost dotací se mohou měnit v závislosti na aktuální legislativě, politice a dostupných zdrojích financování. Proto je vždy vhodné se před plánovanou investicí do fotovoltaického systému informovat o aktuálních podmínkách dotací a podpory. Jsme zde, abychom vám pomohli získat veškerou potřebnou podporu a financování, které potřebujete pro realizaci vašich plánů na úsporná opatření, včetně instalace solárních panelů, fotovoltaických systémů nebo jiných energeticky úsporných zařízení.

 

Na co lze čerpat dotace:

FOTOVOLTAIKA

Získejte dotace až 160.000 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA

Získejte dotace až 100.000 Kč

NABÍJACÍ STANICE

Získejte dotace až 15.000 Kč

OHŘEV VODY

Získejte dotace až 90.000 Kč

ÚSPORY ENERGIE VO FIRMÁCH

Získejte dotace až 200 mil. Kč

demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Máte záujem?

KONZULTÁCIA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA!