Fotovoltika

Podnikatelia

Ak sa rozhodnete pre využívanie solárnej energie, môžete sa tešiť na zníženie svojich účtov za elektrickú energiu až o 70%...

VIAC INFORMÁCIÍ...

Fotovoltika

Domácnosť

Ak sa rozhodnete pre využívanie solárnej energie, môžete sa tešiť na zníženie svojich účtov za elektrickú energiu až o 70%...

VIAC INFORMÁCIÍ...
demo-attachment-261-Group-56
Group-43_green_test
lokalny_zdroj

GREEN ENERGY COMPANY

LOKÁLNY ZDROJ

Je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.

GREEN ENERGY COMPANY

PRINCÍP FOTOVOLTIKY

Spočíva v prevode slnečnej energie na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltických článkov. Slnečné svetlo dopadajúce na povrch fotovoltického článku stimuluje elektróny, ktoré sa potom pohybujú a vytvárajú elektrický prúd. Tento elektrický prúd je zhromažďovaný a využívaný na výrobu elektrickej energie. Fotovoltické články sú bezemisné a nepotrebujú palivá, čím pomáhajú zachovať životné prostredie.

demo-attachment-261-Group-56
Group-79_new
tepelne_cerpadla_vyber_v2

FOTOVOLTIKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Využitie fotovoltiky prispieva k ochrane životného prostredia na viacerých spôsoboch:

demo-attachment-1408-Group-46
demo-attachment-261-Group-56
Group-43_green_test
financne_setrenie_podnikatelia

FOTOVOLTIKA

FINANČNÁ ÚSPORA

Investícia do fotovoltických systémov môže byť pre firmy zaujímavou možnosťou z hľadiska finančného zisku a zlepšenia environmentálnej stopy. Tieto investície môžu priniesť dlhodobé úspory nákladov na energie a tiež môžu byť zdrojom príjmu vďaka predaji nadbytočnej energie do siete. Avšak, tak ako každá investícia, aj táto má určité riziká, ako napríklad zmeny v legislatíve alebo vývoj cien energie. Preto je dôležité vykonať starostlivú analýzu a hodnotenie potenciálu fotovoltickej investície pre konkrétnu firmu a zohľadniť všetky relevantné faktory.

demo-attachment-1408-Group-46
demo-attachment-829-Group-45
demo-attachment-750-Group-41
globalne_znacky

GREEN ENERGY COMPANY

SVETOVÉ ZNAČKY

Spolupracujeme so svetovými lídrami vo fotovoltickom priemysle, ako sú v rámci panelov Longi a invertorov Growatt.

FOTOVOLTIKA

ZÁRUČNÁ DOBA

Profesionálna ištalácia a dlhoročná záruka.

0 rok
Kompletná inštalácia
0 rokov
Invertor
0 rokov
Panely
Výrobné vady
0 rokov
Panely a výkon
na úrovni 84,80%

PRIEBEH REALIZÁCIE

Fotovoltická elektráreň

AKÝ JE PRIEBEH REALIZÁCIE?

  • 1

Osobná konzultácia
u klienta a návrh optimálneho riešenia
  • 2

Návrh vizualizácie
umiestnenia panelov
  • 3

Administratívne procesy
v rámci legislatívnych požiadaviek
  • 4

Podanie žiadosti
o dotáciu
  • 5

Odborná inštalácia
  • 6

Vyplatenie dotácie
na účet klienta
  • 7

Záručný
a pozáručný servis
demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Máte záujem?

KONZULTÁCIA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA!