odborna_montaz_gec_v2

Jaké jsou možnosti ukládání nespotřebované vyrobené elektrické energie?

Existuje několik možností ukládání nespotřebované vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů. Mezi tyto možnosti patří:

1. **Baterie:** Akumulátory jsou jednou z nejčastějších možností pro ukládání vyrobené elektrické energie pro pozdější použití. Baterie mohou být různých typů, včetně olověných, lithiových nebo sodných, a mohou být dimenzovány podle potřeb a kapacity systému.

2. **Pomocí tepelných akumulátorů:** Některé systémy fotovoltaických elektráren mohou využívat tepelné akumulátory k ukládání přebytečné energie ve formě tepla, které lze později využít pro vytápění nebo další tepelné potřeby.

3. **Převedení na jiné formy energie:** Přebytečná elektrická energie může být také využita k vytváření jiných forem energie, jako je například přeměna na vodík pomocí elektrolýzy vody nebo na mechanickou energii pro pohon strojů nebo čerpadel.

4. **Připojení k elektrické síti:** Další možností je připojit fotovoltaický systém k elektrické síti a dodávat přebytečnou energii zpět do sítě výměnou za kompenzaci nebo účetní kredity. Tato možnost je známá jako systém sítě s fotovoltaickou energií a je často používána v místech, kde není dostatečná kapacita akumulace nebo není žádoucí investovat do baterií.

Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody a vhodnost určitého přístupu závisí na specifických potřebách, prostředí a podmínkách projektu.

Tags: No tags