Green Energy Company

Fotovoltika = Zelená Budúcnosť

Ak sa rozhodnete pre využívanie solárnej energie, môžete sa tešiť na zníženie svojich účtov za elektrickú energiu až o 70%...

demo-attachment-253-Rectangle-612
demo-attachment-261-Group-56
slider_home_gec
Group-333_green_new_up2 (1)
Group-79_new
demo-attachment-261-Group-56
Group-43_green_test
fotovoltika_gec_v2
Group-79_new

GREEN ENERGY COMPANY

FOTOVOLTIKA

proces, pri ktorom sa pomocou solárnych článkov využíva energia slnečného svetla na výrobu elektrickej energie. Slnečné články sú zostavené z materiálov, ktoré reagujú na svetlo, čím vzniká elektrický prúd. Táto technológia sa používa na výrobu elektrickej energie pre domácnosti, priemysel a veľké solárne elektrárne.

ARIWELL

TEPELNÉ ČERPADLO

je zariadenie, ktoré využíva vnútornú teplotu okolitého prostredia na výrobu tepla pre vykurovanie budov. Pracuje na princípe výmeny tepla medzi dvoma zdrojmi - vnútorným a vonkajším - pričom vonkajší zdroj môže byť napríklad vzduch, voda, alebo pôda. Táto technológia je ekologickejšia a úspornejšia ako bežné zdroje tepla, ako sú napríklad plynové kotly.

demo-attachment-261-Group-56
Group-79_new
tepelne_cerpadla
Group-43_green_test
demo-attachment-1408-Group-46
demo-attachment-829-Group-45
demo-attachment-750-Group-41
odborna_montaz_gec_v2

FOTOVOLTIKA

ODBORNÁ
MONTÁŽ

Montáž fotovoltického systému vykonávajú kvalifikovaní odborníci so znalosťami a skúsenosťami potrebnými k správne prevedenej inštalácií, ktorá zaisťuje maximálny výkon a životnosť zariadenia.

Montáž fotovoltiky

do 3 mesiacov

Montáž tepelného čerpadla

do 2 mesiacov

FOTOVOLTIKA

ZÁRUKA

Profesionálna ištalácia a dlhoročná záruka.

0 roky
Kompletná inštalácia
0 rokov
Invertor
0 rokov
Panely
Výrobné vady
0 rokov
Panely a výkon
na úrovni 84,80%
demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Máte záujem?

KONZULTÁCIA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA!